Dinya Torny

Praktijk

Dinya Torny studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, met als afstudeerrichtingen Strafrecht en Recht en Onderneming. Tijdens haar studie is zij werkzaam geweest bij het openbaar ministerie te Zutphen, waar zij zich bezig hield met de beoordeling van strafzaken. Na haar afstuderen was zij juridisch consultant, waarmee zij veel ervaring op verscheidene rechtsgebieden heeft opgedaan. Sinds januari 2011 is zij werkzaam bij OSK. Zij staat particulieren en (internationale) ondernemingen en hun bestuurders bij, die in aanraking komen met zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk handhavend optreden van de overheid. Haar praktijk focust zich met name op het gebied van het commune, economische en milieustrafrecht.

Expertise

Dinya Torny is op de volgende gebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • Strafrecht
  • Financieel economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Jeugd(straf)recht
  • Milieustrafrecht (waaronder Brzo)
  • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

ASSOCIATES

Dinya Torny

Dante

Dante le Poole

MR. G.J. WILTS (GEERT)

Geert Wilts

Puck Metgod

Daphne Bouwmeester

Enes Dedeić

Enes Dedeić

Tom Derks

Tom Derks