Nino Bruggers

Praktijk

Nino Bruggers is gespecialiseerd in mededingingsrecht, handelscontracten, economisch ordeningsrecht en EU- en handelskwesties. Hij begon zijn carrière bij Defares in Amsterdam, gevolgd door DVAN in Utrecht. Voordat hij bij OSK in dienst trad, was hij senior associate bij het Amsterdamse kantoor van Fieldfisher.

Nino studeerde Europees recht aan de Universiteit van Maastricht en Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (met genoegen).

Hij is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM) en de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR).

Expertise

  • Mededinging – Kartel- en gedragszaken, waaronder privaatrechtelijke schadevergoedingsacties voor zowel eisers en gedaagden, complexe geschillen, in het bijzonder over mededingingskwesties en mededingingsbepalingen in contracten, naleving van mededingingsregels en interne onderzoeken
  • Commerciële handel – Commerciële overeenkomsten, distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten, joint venture en samenwerkingsovereenkomsten
  • EU, Marktregulering, Consument – Nederlandse en EU concentratiecontrole, regulerend mededingingsrecht, consumentenbescherming en privacy gerelateerde zaken en onderzoeken, staatssteunregels, exportcontrole en sancties, biowetenschappen en gezondheidszorg reguleringsvraagstukken, levensmiddelenrecht, productveiligheid, dual-use vergunningen

Ervaring

  • Privaatrechtelijke schadeclaim in verband met mededingingsrechtelijke schendingen met een waarde van ongeveer EUR 50 miljoen voor de rechtbank Amsterdam voor een toonaangevend Europees logistiek bedrijf gevestigd in Murcia, Spanje
  • Vertegenwoordiging van een Canadese warenhuisketen in complexe rechtszaken met een hoge waarde (meer dan EUR 250 miljoen) in Nederland met verschillende grote Nederlandse en buitenlandse verhuurders, waaronder een tegenvordering op basis van het mededingingsrecht tegen de verhuurders
  • Regulatory advies alsmede een rechtszaak tegen de Nederlandse toezichthouder met betrekking tot de toegang tot de Nederlandse markt door een in Duitsland gevestigde leverancier van Covid-19 PCR-testkits
  • Mededingingsrechtelijk advies voor een Nederlands familiebedrijf over de distributie van hernieuwbare diesel in Nederland
  • Vertegenwoordiging van meerdere levensmiddelenbedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inzake een publiekrechtelijke vordering van miljoenen euro’s terzake met EU-verordeningen onverenigbare inspectiekosten (retributies)
  • Vertegenwoordiging van een toonaangevend levensmiddelenbedrijf in een procedure bij de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), waaronder een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), met betrekking tot een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgelegde boete

Contact

M: +31(0)6 82 68 39 89
T:  +31(0)20 60 60 680
E:  bruggers@osk.nl

Linkedin

Nino

ASSOCIATES