Expertise

Tuchtrecht

Op het gebied van tuchtrecht staat OSK Advocaten regelmatig zowel verwerende partijen als klagende partijen bij uit diverse beroepsgroepen. Hierbij moet u denken aan notarissen, advocaten, accountants en medici. Deze beroepsbeoefenaren zijn niet alleen onderworpen aan de normale wettelijke regels, maar ook aan speciaal voor hun beroepsgroep opgestelde regels. In een tuchtprocedure wordt het gedrag van zo’n professional getoetst aan de geldende regels. Indien blijkt dat de regels niet of onvoldoende worden nageleefd, kan er een sanctie worden opgelegd. Dit kan een waarschuwing zijn, maar zelfs ook een definitief beroepsverbod met zich meebrengen. Onze tuchtrechtspecialisten beschikken over specifieke kennis en ruime ervaring op dit gebied.

Geertjan van Oosten

Partner

T: +31(0)6 53 56 24 78