Jeugd(straf)recht

Expertise

Jeugd(straf)recht

Wanneer uw kind betrokken is geraakt bij een strafzaak wilt u alles doen om uw kind te helpen maar heeft u waarschijnlijk geen idee wat dat precies betekent en waar u moet beginnen. Zeker als uw kind ook is aangehouden en vastzit op het politiebureau (of misschien zelfs in een jeugdinrichting) is u er vanzelfsprekend alles aan gelegen om uw kind daar zo snel mogelijk weg te krijgen. Kinderen horen immers niet vast te zitten. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat wanneer uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit. Wij kunnen u precies vertellen wat uw positie is en u en uw kind helpen bij alles wat u nog te wachten staat.

Uw kind als verdachte

Als uw kind als verdachte is aangehouden en/ of wordt ondervraagd door de politie, hebben u en uw kind bepaalde rechten. Hier moet de politie u van het begin af aan op wijzen. Zo mag u uw kind bezoeken op het bureau en mag u bij het politieverhoor aanwezig zijn. Tijdens dit verhoor hoeft uw kind op vragen geen antwoord te geven, al kan het natuurlijk wel verstandig zijn om dat te doen. Ga vooral niet alleen af op wat te politie u adviseert. Hoewel ze dat misschien met de beste bedoelingen doen, lopen uw belangen in veel gevallen niet parallel. Des te belangrijker is het om  eerst met een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat te spreken en samen te bepalen wat op dit moment de juiste strategie is voor uw kind.

Recht op een advocaat

Uw kind heeft als verdachte van een strafbaar feit altijd recht op bijstand van een advocaat, in de meeste gevallen zelfs door de overheid gefinancierd. Dit recht brengt ook met zich mee dat uw kind voor het eerste politieverhoor met een advocaat mag overleggen en ook recht heeft op bijstand van die advocaat tijdens het politieverhoor. U kunt daartoe de politie de naam van uw eigen of de door u gewenste advocaat doorgeven. Heeft u deze niet én bent u aangehouden, dan wordt in veel gevallen een advocaat die op dat moment dienst heeft toegewezen. Daar zit u niet aan vast als u dat niet wenst. U kunt op elk gewenst moment een eigen advocaat inschakelen voor uw kind. De politie moet in beginsel altijd wachten op de komst van uw advocaat. Overleg daarom zo snel mogelijk met een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat wat u het beste kunt doen.

Strafrechtelijke afdoening

Als politie en justitie stellen dat uw kind een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de zaak op verschillende manieren worden afgedaan. De meest voorkomende zijn een afdoening via bureau HALT (als het de eerste keer is, een (voorwaardelijk) sepot, een strafbeschikking en een dagvaarding om voor de kinderrechter te verschijnen. De wijze waarop de zaak zal worden afgedaan is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is het voorhanden bewijs, maar ook eerdere justitiele contacten, de persoon van uw kind en de vraag of er slachtoffers en mogelijke schade zijn, spelen daarbij een rol. Ook bij het bepalen en eventueel accepteren van een passende afdoening is het van groot belang dat u er niet alleen voorstaat maar hulp heeft van een  gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat. Te meer omdat de afdoeningsmodaliteit en straf op de justitiele documentatie van uw kind komen te staan en gevolgen kunnen hebben voor belangrijke (in de toekomst spelende) zaken, zoals een benodigde V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) voor opleiding of baan en het verkrijgen van een visum.

Een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat van Van Oosten Schulz De Korte Advocaten kan u uitgebreid, vrijblijvend informeren en desgewenst begeleiden in het volledige juridische traject.

Geertjan van Oosten

T: +31(0)6 53 56 24 78

Dinya Torny

T: +31(0)20 60 60 680

Puck Metgod

Puck Metgod

T: +31(0)20 60 60 680

Daphne Bouwmeester

Daphne Bouwmeester

T: +31(0)20 60 60 680