Puck Metgod

Praktijk

Puck Metgod behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en haar masters Strafrecht en Privaatrecht (gericht op het jeugdrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie is zij eerst werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Utrecht en later bij OSK. Daarnaast heeft zij gedetineerden voorzien van advies binnen het Juridisch Spreekuur Gedetineerden en heeft zij stage gelopen bij de rechtbank Noord-Holland. Door deze ervaring heeft zij zich ontwikkeld tot een betrokken en gedreven advocaat met een frisse blik. Puck is werkzaam in de commune strafrechtpraktijk. U kunt ook bij haar terecht met bestuursrechtelijke vragen over CBR-procedures en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Expertise

Puck Metgod is gespecialiseerd in:

  • (Commuun) strafrecht
  • (Lucht)verkeersrecht, waaronder rijbewijsprocedures bij zowel het CBR als het (Parket Centrale Verwerking) Openbaar Ministerie
  • Jeugd(straf)recht
  • VOG-procedures

Zij staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geregistreerd op het hoofdrechtsgebied strafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht op dit gebied elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen. Daarnaast staat zij bij de Raad voor Rechtsbijstand (als piketadvocaat) ingeschreven voor de specialisaties strafrecht en jeugdstrafrecht. Zij kan u derhalve in deze zaken op basis van overheidsgefinancieerde rechtsbijstand bijstaan.

Puck Metgod is verder bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

ASSOCIATES

Jeroen Jung

Advocaat

Puck Metgod

Advocaat

Laetitia Moerdijk

Advocaat