Commuun strafrecht

Expertise

Commuun strafrecht

Onder het strafrecht vallen alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht en een aantal bijzondere wetten zoals de Opiumwet. Denk hierbij aan drugsdelicten, vermogensdelicten, levensdelicten en zedendelicten. Of het nou gaat om een relatief eenvoudige zaak als diefstal of om een zwaar delict als doodslag, OSK Advocaten staat u graag bij.

Drugsdelicten (Opiumwet)

  • Bezit van drugs
  • Dealen van drugs
  • Invoer en/of uitvoer van drugs
  • Hennepplantages

Verdachte drugsdelict

Drugsdelicten komen op grote schaal voor in Nederland. Het kan dan gaan om eenvoudige zaken waarbij u bijvoorbeeld als verdachte wordt aangemerkt en wordt aangehouden voor het bezit van een geringe hoeveelheid drugs voor eigen gebruik of bijvoorbeeld voor de invoer en/of uitvoer of productie van grote hoeveelheden drugs. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen met een gespecialiseerde advocaat zo dat u weet wat uw rechten zijn en zodat de strategie kan worden besproken. Wij kunnen u als u verdachte bent in een drugszaak adviseren en bijstaan.

Recht op een advocaat

U heeft als verdachte van een drugsdelict altijd recht op bijstand van een advocaat, in veel gevallen zelfs door de overheid gefinancierd. Dit recht brengt ook met zich mee dat u voor uw eerste politieverhoor met een advocaat mag overleggen en ook recht heeft op bijstand van die advocaat tijdens uw politieverhoor. U kunt daartoe de politie de naam van uw eigen of de door u gewenste advocaat doorgeven. Heeft u deze niet én bent u aangehouden, dan wordt in veel gevallen een advocaat die op dat moment dienst heeft toegewezen. De politie moet in beginsel altijd wachten op de komst van uw advocaat. Doet u van te voren geen afstand van deze rechten zonder dat u heeft overlegd met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Strafrechtelijke afdoening

Als politie en justitie stellen dat sprake is van een drugsdelict, kan de zaak op verschillende manieren worden afgedaan. De meest voorkomende zijn een (voorwaardelijk) sepot, een strafbeschikking en een dagvaarding (waarmee u wordt uitgenodigd om u ter terechtzitting te verantwoorden). De wijze waarop de zaak zal worden afgedaan is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is het voorhanden bewijs, maar ook uw eerdere justitiële contacten spelen een rol. Ook bij het bepalen en eventueel accepteren van een passende afdoening is het van groot belang dat u er niet alleen voorstaat maar zich laat adviseren door een  gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Te meer omdat de afdoeningsmodaliteit en straf op uw justitiële documentatie komen te staan en gevolgen kunnen hebben voor belangrijke (in de toekomst spelende) zaken, zoals een benodigde V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) of een visum.

 

Geweldsdelict

Wanneer u betrokken bent bij een geweldsdelict en de kwestie is in beeld bij de politie zijn een aantal zaken van belang. Allereerst is het de vraag wat uw positie is? Bent u als verdachte in beeld? Bent u getuige of mogelijk zelf slachtoffer? Afhankelijk van uw positie heeft u bepaalde rechten en plichten in een zaak. Het is daarom bijzonder verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat te overleggen om te bepalen wat uw positie is. Daarbij kan het in een zaak waarin geweld een rol speelt van groot belang zijn om direct in actie te komen om bijvoorbeeld camerabeelden veilig te stellen en belangrijke getuigen te vinden.

Verdachte geweldsdelict

Als u als verdachte van een geweldsdelict bent aangehouden of wordt ondervraagd door de politie, heeft u bepaalde rechten. Hier moet de politie u ook op wijzen. Belangrijk is dat u op vragen waarmee u zichzelf of een ander mogelijk kunt belasten geen antwoord hoeft te geven. Op andere vragen overigens ook niet. Dat wil niet zeggen dat zwijgen altijd goud is. Juist in een zaak waarin geweld een rol speelt, met waarschijnlijk meerdere waarheden, kan het van groot belang zijn om in een vroeg stadium uw verhaal te doen. Maar doet u dat vooral niet voordat u met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat heeft gesproken om samen te bepalen wat op dit moment de juiste strategie is.

Recht op een advocaat

U heeft als verdachte van een geweldsdelict altijd recht op bijstand van een advocaat, in veel gevallen zelfs door de overheid gefinancierd. Dit recht brengt ook met zich mee dat u voor uw eerste politieverhoor met een advocaat mag overleggen en ook recht heeft op bijstand van die advocaat tijdens uw politieverhoor. U kunt daartoe de politie de naam van uw eigen of de door u gewenste advocaat doorgeven. Heeft u deze niet én bent u aangehouden, dan wordt in veel gevallen een advocaat die op dat moment dienst heeft toegewezen. De politie moet in beginsel altijd wachten op de komst van uw advocaat. Doet u van te voren vooral geen afstand van deze rechten zonder dat u heeft overlegd met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Strafrechtelijke afdoening

Als politie en justitie stellen dat een geweldsdelict heeft plaatsgevonden, kan de zaak op verschillende manieren worden afgedaan. De meest voorkomende zijn een (voorwaardelijk) sepot, een strafbeschikking en een dagvaarding (waarmee u wordt uitgenodigd om u ter terechtzitting te verantwoorden). De wijze waarop de zaak zal worden afgedaan is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is het voorhanden bewijs, maar ook uw eerdere justitiele contacten en de vraag of er slachtoffers en mogelijke schade zijn, spelen daarbij een rol. Ook bij het bepalen en eventueel accepteren van een passende afdoening is het van groot belang dat u er niet alleen voorstaat maar hulp heeft van een  gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Te meer omdat de afdoeningsmodaliteit en straf op uw justitiele documentatie komen te staan en gevolgen kunnen hebben voor belangrijke (in de toekomst spelende) zaken, zoals een benodigde V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) of een visum.

 

Zedenzaken

In het wetboek van Strafrecht worden alle zedendelicten strafbaar gesteld in de artikelen 239 tot en met 254a WvSr. In deze artikelen worden (onder meer) de volgende handelingen strafbaar gesteld:

–           Bezit/verspreiding van kinderporno

–           Verkrachting

–           Seks met minderjarige

–           Aanranding

–           Grooming

–           Ontucht

Zodra u verdacht wordt van een zedenfeit staat uw wereld op zijn kop. Ongeacht of u zich aan een van deze feiten schuldig heeft gemaakt; u heeft liever niet dat zelfs maar een verdenking bekend wordt voor uw omgeving. Zedenzaken onderscheiden zich ook inhoudelijk van andere strafzaken. Juist bij deze heftige verdenkingen is relatief vaak sprake van een valse aangifte. Bovendien kenmerken deze zaken zich vaak als zaken waar weinig bewijs voorhanden is om tot een veroordeling te komen. Het is dan ook belangrijk om deze verdenkingen zorgvuldig door te spreken met een advocaat om de gevolgen voor u en uw omgeving zoveel mogelijk in te perken.

Als verdachte in een zedenzaak heeft u recht op een advocaat. Indien u bent aangehouden wordt de advocaat in veel gevallen door de overheid gefinancierd. U kunt dan ook altijd vooraf, voor het politieverhoor, met een advocaat overleggen en kunt gedurende het politieverhoor bijstand krijgen van een advocaat.

Juist door de bijzondere omstandigheden die zedenzaken kenmerken betekent de bijstand in deze zaken, net als de berechting, maatwerk. De strategie en het advies in een strafzaak verschilt per verdachte.

Het is in deze zaken van groot belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium kunt overleggen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Op deze wijze bent u goed op de hoogte van uw rechten en kunt u de strategie bespreken. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten kunnen u nader adviseren over het risico op een aanhouding buiten heterdaad, de duur van de voorlopige hechtenis en u op basis van eerdere uitspraken een indicatie geven van een mogelijke strafmaat.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met een van onze strafrechtspecialisten.

Geertjan van Oosten

Partner

T: +31(0)6 53 56 24 78

Dinya Torny

Partner

T: +31(0)20 60 60 680

Puck Metgod

Advocaat

T: +31(0)6 48 22 46 38