Geertjan van Oosten

Praktijk

Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam is Geertjan van Oosten sinds 1998 werkzaam als advocaat. De eerste 4,5 jaren werkte hij o.a. op de sectie civiel procesrecht en (economisch) strafrecht van een internationaal Zuidaskantoor. In 2002 begon hij met anderen een eigen advocatenkantoor. In oktober 2007 begon hij Van Oosten advocaten, welk kantoor in juni 2018 uitmondde in Van Oosten Schulz De Korte Advocaten en in 2021 in OSK.

Geertjan is gespecialiseerd in proces-, bestuurs-, straf- en sanctierecht, met een focus op alle aspecten van economisch straf- en sanctierecht. Hij staat ondernemingen bij, waaronder multinationals (onder meer in de chemische, grondstoffen-, farmaceutische en medische industrie) en hun bestuurders. Een groot deel van zijn praktijk bestaat uit belangenbehartiging en interactie met overheidsinstanties. Daarnaast is hij een van de weinige advocaten in Nederland die advocaten, notarissen, artsen, accountants en gerechtsdeurwaarders bijstaat in tuchtzaken. Dergelijke (gevoelige) procedures behandelt Geertjan samen met kantoorgenote mr. Dinya Torny. Zijn diensten op risico- en reputatiemanagement zijn zeer gewenst en hij heeft een sterke relatie met diverse gerenommeerde media.

Hij volgde de specialisatiecursus strafrecht aan het Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht en de leergang Bijzonder Strafrecht aan de Vrije Universiteit. Hij is sinds 2008 (als secretaris en sinds kort als waarnemend voorzitter) lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Verder was hij tien jaar lang portefeuillehouder strafrecht en voorzitter van de redactie van het Advocatenblad van de Nederlandse Orde van Advocaten en zat hij namens de Orde in diverse ministeriële werkgroepen en overleggen. Hij publiceert regelmatig in de vakbladen en treedt regelmatig als deskundige op in de media. Enkele voorbeelden kunt u vinden onder Nieuws en Publicaties. Geertjan doceerde straf(proces)recht aan advocaten in opleiding en is directeur van het opleidingsinstituut van de Nederlands Vereniging van Strafrechtadvocaten en organiseert in die hoedanigheid per jaar vele cursussen. Ook is hij lid van de European Criminal Bar Association (ECBA) en de European Fraud and Compliance Lawyers Association (EFCL). 

Expertise

Geertjan van Oosten is op de volgende gebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • Strafrecht
  • Financieel economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Milieustrafrecht (waaronder Brzo)
  • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 Ervaring

  • Vertegenwoordiging van een aantal chemieproducenten en energiebedrijven in diverse bestuursrechtelijke procedures naar aanleiding van milieuregelgeving
  • Vertegenwoordiging van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij in een geschil over preferentiële behandeling door de Nederlandse Staat van de nationale luchtvaartmaatschappij KLM
  • Vertegenwoordiging van een groot Duits laboratorium in een procedure tegen de Nederlandse Staat om toegang te krijgen tot de Nederlandse markt voor Covid-19 PCR-testen en daaraan gerelateerd lobbyen bij de relevante overheidsdepartementen
  • Vertegenwoordiging van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie in een procedure tegen de Nederlandse Staat naar aanleiding van de invoering van een online psychologische test om de geschiktheid voor het aanvragen van een wapenvergunning te beoordelen, inclusief het coördineren van de persstrategie en het stellen van parlementaire vragen
  • Optreden tegen de Staat der Nederlanden voor meer dan 900 slachtoffers van een fraude ter waarde van 50 miljoen USD in een procedure voor het Gerechtshof tot vernietiging van een AML-schikking met ING Bank ter waarde van 775 miljoen EUR