Expertise

(Lucht)verkeersrecht

Ons kantoor staat een aantal grotere en kleinere operators en luchtvaartmaatschappijen bij inzake het rechtsverkeer dat kleeft aan de aanwezigheid op de Nederlandse luchthavens. U kunt hierbij denken aan typische civielrechtelijke zaken als het arbeidsrecht van grond- en cabinepersoneel en claims van passagiers en opdrachtgevers, maar ook aan de juridische aspecten die kleven aan het overheidsoptreden door Nederlandse officials (KMAR, Douane, Luchtvaartinspectie, Openbaar Ministerie) inzake visaverplichtingen en controle op reisdocumenten. Wij staan u uiteraard zowel binnen als buiten rechte bij. Nu vaak specifieke Nederlandse rechtsregels betrekking hebben op deze zaken en problemen zich regelmatig voordoen buiten de gewone kantoortijden is snelle en adequate bijstand van gespecialiseerde advocaten van groot belang. U kunt daarom altijd contact opnemen met onze Aviation desk op +31 (0)20-6060680 of buiten kantooruren op ons noodnummer +31(0)6 1374 8888 een e-mail sturen naar info@osk.nl.

Rijbewijsprobleem

Van Oosten Schulz De Korte Advocaten staat onder andere cliënten bij waarvan het rijbewijs is ingevorderd en die worden beschuldigd van rijden onder invloed, het veroorzaken van een aanrijding, het veroorzaken van gevaar op de weg en joyriding. Als deelnemer aan het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje, maar is de kans op een serieuze straf groot.

Daarbij kan het CBR in sommige gevallen ook een vorderingsprocedure starten, wat betekent dat zij uw rijbewijs kunnen invorderen. Het effect van deze beide procedures is hetzelfde, terwijl het om verschillende rechtsgebieden gaat.

Ons kantoor beschikt over advocaten die u kunnen bijstaan in alle soorten verkeerszaken (zie ook www.rijbewijsprobleem.nl). Neem daarom contact met ons op.

Verkeers(straf)recht

Als verkeersdeelnemer zit een ongeluk of een fout in een klein hoekje. Zowel op de weg als in de lucht of op het water gelden strenge regels, een overtreding van deze regels kan ertoe leiden dat u van verkeersdeelnemer opeens verdachte bent geworden van een strafbaar feit. U kunt hierbij denken aan het veroorzaken van een (dodelijk) ongeval, het rijden onder invloed van alcohol of drugs (artikel 8 Wegenverkeerswet), snelheidsovertredingen, doorrijden na een ongeval of het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg.

De gevolgen van een verdenking hebben vaak grote impact in uw dagelijks leven, u kunt bijvoorbeeld (al dan niet tijdelijk) uw rijbewijs kwijtraken. Er zijn verschillende instanties die zich bij u kunnen melden als u verdacht wordt van een verkeersovertreding, niet alleen de politie kan onderzoek doen, ook het CBR kan verschillende maatregelen opleggen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze website www.rijbewijsprobleem.nl.

Invordering rijbewijs

Op grond van de Wegenverkeerswet mag in bepaalde situaties uw rijbewijs worden ingevorderd door de politie. Dat kan in de volgende gevallen:

– als een alcoholgehalte wordt geconstateerd van meer dan 570 µg/l, of 350 µg/l bij beginnende bestuurders

– bij een verdenking van het rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals medicijnen of drugs

– weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek

– bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 km/h

– wanneer er bij een verkeersongeval aanwijzingen zijn dat de bestuurder grote fouten heeft gemaakt.

Nadat de politie een rijbewijs heeft ingevorderd, moet de officier van justitie binnen 10 dagen een beslissing nemen over een verdere inhouding van het rijbewijs. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Het is mogelijk dat de officier van justitie beslist dat uw rijbewijs gedurende enkele maanden ingehouden zal blijven. Tegen de invordering en inhouding van een rijbewijs kan een klaagschrift worden ingediend. We verzoeken de rechter daarin om u uw rijbewijs terug te geven op grond van zwaarwegende persoonlijke belangen.

Strafrechtelijke afdoening

U heeft als verdachte van een verkeersdelict recht op bijstand van een advocaat, in sommige gevallen door de overheid gefinancierd. Als politie en justitie stellen dat sprake is van een verkeersdelict, kan de zaak op verschillende manieren worden afgedaan. De meest voorkomende zijn een (voorwaardelijk) sepot, een strafbeschikking na een OM-zitting en een dagvaarding (waarmee u wordt uitgenodigd om u ter terechtzitting te verantwoorden). De wijze waarop de zaak zal worden afgedaan is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is het voorhanden bewijs, maar ook uw eerdere justitiële contacten spelen een rol. Ook bij het bepalen en eventueel accepteren van een passende afdoening (de strafmaat) is het van groot belang dat u er niet alleen voorstaat maar zich laat adviseren door een  gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Dit is bij verkeersdelicten aan de orde omdat de rechter u een rijontzegging kan opleggen die grote gevolgen kan hebben voor uw dagelijks leven. Daarnaast komen de afdoeningsmodaliteit en straf op uw justitiële documentatie te staan en dit kan gevolgen hebben voor belangrijke (in de toekomst spelende) zaken, zoals een benodigde V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) of een visum.

Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van Van Oosten Schulz De Korte Advocaten kan u uitgebreid informeren en begeleiden in het volledige juridische traject.

Neem contact met ons op voor advies en bijstand.

Geertjan van Oosten

T: +31(0)6 53 56 24 78

Dinya Torny

T: +31(0)20 60 60 680

Puck Metgod

Puck Metgod

T: +31(0)20 60 60 680

Daphne Bouwmeester

Daphne Bouwmeester

T: +31(0)20 60 60 680