VOG

Expertise

VOG

Verklaring omtrent gedrag

Van Oosten Schulz De Korte Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van procedures voor personen aan wie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is geweigerd. Onze ervaring leert dat het hebben van justitiële documentatie (een “strafblad”) niet zonder meer hoeft te betekenen dat er geen VOG wordt afgegeven. Wij bieden gespecialiseerde (juridische) bijstand vanaf de allereerste fase (bij het ontvangen van een voornemen tot afwijzen) tot en met het voeren van een hoger beroepsprocedure bij de Raad van State of zelfs het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Een VOG aanvragen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag dient door de aanvrager zelf te worden ingediend, doorgaans bij de gemeente in zijn of haar woonplaats. Waar het gaat om een betaalde (of onbetaalde) werkrelatie, dient de werkgever het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit aanvraagformulier kan worden ingeleverd bij de gemeente, die het vervolgens opstuurt naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is een onderdeel van de Dienst Justis, de uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Belangrijk om te weten is dat de aanvrager een eventuele afwijzing persoonlijk thuis ontvangt. Een werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld.

Procederen tegen een weigering

Het voeren van een (juridische) procedure kan ertoe leiden dat na een weigering alsnog een VOG wordt afgegeven. Alle belangrijke onderdelen waarop een VOG-aanvraag wordt getoetst, worden dan namelijk -kritisch- tegen het licht gehouden. Indien blijkt dat de beoordeling van het COVOG niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, kan de VOG alsnog worden toegewezen. De volgende aspecten worden door ons uitgebreid aan de orde gesteld:

 • Het toegepaste screeningsprofiel;
 • De juistheid van de informatie uit het Justitiële Documentatiesysteem (het “strafblad”);
 • De aanwezigheid van een relatie tussen het gepleegde strafbare feit en de beoogde functie (de “feit/functie-relatie”);
 • De hoeveelheid strafbare feiten;
 • De wijze waarop de zaak is afgedaan;
 • Het tijdsverloop;
 • De omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd;
 • Belangrijk persoonlijke ontwikkelingen;
 • De op het spel staande belangen;
 • Eventuele minderjarige leeftijd bij het plegen van de delicten.

Onze bijstand

Onze gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit het verlenen van bijstand bij:

 • Het indienen van een zienswijze;
 • Het indienen van bezwaar, inclusief bijstand tijdens een hoorzitting bij het COVOG;
 • Het indienen van beroep bij de bestuursrechter;
 • Het indienen van hoger beroep bij de Raad van State;
 • Het indienen van een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

www.vogprobleem.nl

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze speciale website www.vogprobleem.nl. Hier leest u achtergrondinformatie over de VOG plus alle actualiteiten en ontwikkelingen op dit gebied. Ook leest u verhalen van zaken waarin met succes een weigering van de VOG is aangevochten.

Geertjan van Oosten

T: +31(0)6 53 56 24 78

Dinya Torny

T: +31(0)20 60 60 680

Puck Metgod

Puck Metgod

T: +31(0)20 60 60 680

Daphne Bouwmeester

Daphne Bouwmeester

T: +31(0)20 60 60 680