Zedenzaken

Bel voor advies: +31(0)6 53 56 24 78 

Zodra u hoort dat u verdacht wordt van een zedenfeit staat uw wereld op zijn kop. Dat geldt wanneer de verdenking terecht is, maar ook in het geval dat u onterecht wordt beschuldigd. U heeft er belang bij dat u direct bijstand krijgt van een ervaren advocaat om de zaak discreet en het liefst zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Zedenzaken zijn in de artikelen 239 tot en met 254a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld Denk daarbij aan ontucht, aanranding, verkrachting, grooming, bezit en verspreiden van kinderporno en seks met een minderjarige.

Zedenzaken onderscheiden zich van andere strafzaken. Bij dit soort verdenkingen is het bewijs vaak erg mager (‘één tegen één’) en is relatief vaak sprake van een (al dan niet bewust) valse aangifte. Aangevers zijn soms in de war of hebben simpelweg een belang bij het uiten van een verdenking. Men wil bijvoorbeeld wraak nemen omdat men zich afgewezen voelt in de liefde of wenst een (intrekking van) omgangsrecht met kinderen kracht bij te zetten. Maar je kunt ook denken aan mensen die spijt hebben gekregen van het seksueel verkeer dat zij (al dan niet met een slok teveel op) hebben gehad en/of (te snel) verder zijn gegaan dan zij van plan waren. Men geneert zich in die gevallen vaak en kiest, als men erop wordt aangesproken, de vlucht naar voren door te stellen dat van vrijwilligheid geen sprake is geweest. Ook maken wij regelmatig mee dat geprobeerd wordt iemand af te persen door deze te confronteren met onrechtmatig seksueel verkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan seks met een (vermeend) minderjarige prostituee.

Ook als er sprake is van een terechte aangifte spelen er nagenoeg altijd bijzonderheden die vragen om een zeer genuanceerde aanpak van advocaten met bijzondere expertise. Delicten worden veelal gepleegd onder invloed van een stoornis en vaak is sprake van verslavingsproblematiek. Veel van onze cliënten schamen zich enorm en snappen niet hoe zij tot hun daden zijn gekomen. Waar nodig werken wij dan ook samen met gerenommeerde gedragsdeskundigen, waaronder psychologen en psychiaters. Ook hebben wij veel ervaring met cliënten met een bijzondere kwetsbaarheid, zoals (licht) verstandelijk beperkte personen.

Verdenking

Het is dan ook belangrijk om de gerezen verdenking en de omstandigheden in een vroeg stadium – in ieder geval vóór een politieverhoor – zorgvuldig door te spreken met een advocaat om van meet af aan een goede strategie te bepalen om zo de gevolgen voor u en uw omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit is echt maatwerk. Denk hierbij aan het bepalen van de proceshouding (ga ik verklaren of maak ik gebruik van mijn zwijgrecht), zijn er ontlastende elementen die ik direct kan aandragen, moet ik mijn partner/werkgever inlichten, moet ik psychologische of medische hulp inroepen, etc.. Ook is het van belang dat u in dit soort gevoelige zaken de juiste ‘klik’ heeft met uw advocaat. U wilt – en moet – zich immers veilig voelen om uw verhaal te doen.

Recht op een advocaat

Als verdachte in een zedenzaak heeft u recht op een advocaat. Indien u bent of wordt aangehouden wordt een advocaat in veel gevallen na het moment van aanhouding door de overheid aangewezen en gefinancierd. U ontmoet deze advocaat dan pas voor het eerst nadat u van uw vrijheid bent beroofd op het politiebureau en dat is erg ongelukkig. U kunt uiteraard veel beter vooraf, dus voor de aanhouding en voor het politieverhoor, met een advocaat overleggen. Zodra u een brief van de politie heeft ontvangen waarin u wordt ‘uitgenodigd’ voor een verhoor moet u dus niet passief zijn, maar direct actie ondernemen. Wij nemen bijvoorbeeld vaak op voorhand contact op met de zedenpolitie om beter te kunnen inschatten wat de verdenking precies inhoudt en of en hoe lang men u wil vasthouden.

Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten hebben een ruime ervaring in zedenzaken en staan u graag en goed bij, hoe de verdenking tegen u ook luidt. U hoeft zich bij ons niet te generen en wij schrikken echt niet van uw verhaal. Onze kosten worden altijd vooraf met u besproken en als u recht heeft op door de overheid gefinancierde (pro deo) rechtsbijstand regelen wij dat voor u. Na een vrijspraak of buitenvervolgingstelling kunnen wij overigens voor u veelal de advocaatkosten van de staat terugvorderen.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met een van onze strafrechtspecialisten. Wij verzorgen ook regelmatig second opinions als u twijfels heeft gekregen over de gekozen aanpak of als u voor de keuze staat om al dan niet hoger beroep in te stellen.

Zedenzaken advocaten

Geertjan van Oosten

Partner

T: +31(0)6 53 56 24 78

Puck Metgod

Advocaat

T: +31(0)6 48 22 46 38

Laetitia Moerdijk

Advocaat

T: +31(0)20 60 60 680