Zedenzaken

Zodra u hoort dat u verdacht wordt van een zedenfeit staat uw wereld op zijn kop. Dat geldt wanneer de verdenking terecht is, maar ook in het geval u onterecht wordt beschuldigd. U heeft er belang bij dat u direct bijstand krijgt van een advocaat om zaak discreet en het liefst zo snel mogelijk op te lossen.

Zedenzaken zijn in de artikelen 239 tot en met 254a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld Denk daarbij aan ontucht, aanranding, verkrachting, grooming, bezit en verspreiden van kinderporno en seks met een minderjarige.

Zedenzaken onderscheiden zich wat van andere strafzaken. Juist bij deze verdenkingen is het bewijs vaak mager (‘één tegen één’) en is er relatief vaak sprake van een (al dan niet bewust) valse aangifte. Aangevers zijn soms in de war of hebben een belang bij het uiten van een verdenking. Men wil bijvoorbeeld simpelweg wraak nemen op iemand, voelt zich afgewezen in de liefde of wenst een (intrekking van) omgangsrecht met kinderen kracht bij te zetten. Maar je kunt ook denken aan mensen die spijt hebben gekregen van het seksueel verkeer dat zij (al dan niet met een slok teveel op) hebben gehad en/of (te snel) verder zijn gegaan dan zij van plan waren. Men geneert zich in die gevallen vaak en kiest, als er over gesproken wordt, de vlucht naar voren door te stellen dat van vrijwilligheid geen sprake is geweest.

Ook als er sprake is van een terechte aangifte spelen er nagenoeg altijd bijzonderheden die vragen om een zeer genuanceerde aanpak van advocaten met bijzondere expertise. Delicten worden veelal gepleegd onder invloed van een stoornis en vaak is sprake van verslavingsproblematiek. Veel van onze cliënten schamen zich enorm en snappen niet hoe zij tot hun daden zijn gekomen. Waar nodig werken wij dan ook samen met gerenommeerde gedragsdeskundigen, waaronder psychologen en psychiaters.

Verdenking
Het is dan ook belangrijk om de gerezen verdenking en de omstandigheden in een vroeg stadium – in ieder geval voor het politieverhoor – zorgvuldig door te spreken met een advocaat om van meet af aan een goede strategie te bepalen om de gevolgen voor u en uw omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit is echt maatwerk, denk daarbij aan het bepalen van de proceshouding (ga ik verklaren of maak ik gebruik van mijn zwijgrecht, zijn er ontlastende elementen die ik direct kan aandragen, moet ik mijn partner/werkgever inlichten, moet ik psychologische hulp inroepen etc.). Ook is het van belang dat u in dit soort gevoelige zaken de juiste ‘click’ heeft met uw advocaat. U wilt – en moet – het vertrouwen hebben om uw verhaal kwijt kunnen bij uw advocaat.

Recht op een advocaat
Als verdachte in een zedenzaak heeft u recht op een advocaat. Indien u bent of wordt aangehouden wordt een advocaat in veel gevallen na het moment van aanhouding door de overheid aangewezen en gefinancierd. U ontmoet deze advocaat dan pas op het politiebureau en dat is niet zo gelukkig. U kunt uiteraard veel beter vooraf, dus voor de aanhouding en voor het politieverhoor, met een advocaat overleggen. Zodra u een brief van de politie heeft ontvangen waarin u wordt ‘uitgenodigd’ voor een verhoor moet u dus niet passief zijn, maar direct actie ondernemen.

Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten hebben een ruime ervaring in zedenzaken en staan u graag en goed bij, hoe de verdenking tegen u ook luidt. Onze kosten worden altijd vooraf met u besproken en als u recht heeft op door de overheid gefinancierde (pro deo) rechtsbijstand regelen wij dat voor u. Na een vrijspraak of buitenvervolgingstelling kunnen wij overigens voor u de kosten van de staat terugvorderen.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met een van onze strafrechtspecialisten.

Zedenzaken advocaten

Geertjan van Oosten

T: +31(0)6 53 56 24 78

Puck Metgod

T: +31(0)20 60 60 680