Commercial & compliance

Expertise

Commercial & compliance

Ons kantoor is toonaangevend op het gebied van commerciële handel en compliance-zaken, waaronder commerciële contracten (waaronder distributie-, agentuur-, franchise-, leverings- en samenwerkingsovereenkomsten), mededingingsrecht, regelgevings- en consumentenzaken, EU- en handelskwesties en gegevensbescherming, waarbij wij bedrijfsgerichte adviezen en oplossingen voor uw onderneming bieden. Wij treden op in zowel transactionele als contentieuze kwesties voor cliënten en hebben te maken met toezichthouders zoals de ACM, Europese Commissie, Agentschap Telecom, NVWA, IGJ en Farmatec.

Mededinging, marktregulering en consumenten

Mededingingsrechtelijke verticale en horizontale vraagstukken

 • Exclusieve levering/distributie, selectieve distributie, franchisesamenwerking, prijsstelling, kortingen en rabatten
 • Kartels
 • Misbruik van machtspositie
 • Schadeclaims en andere mededingingsgeschillen en particuliere handhavingsacties
 • Mededingingsrechtelijke vraagstukken in contracten (zoals non-concurrentiebedingen en andere beperkende bedingen), transacties (waaronder fusiecontrole, non-concurrentiebedingen, due diligence uit mededingingsoogpunt, mededingingsgaranties en schadeloosstellingen) en onlineverkoop

Consumenten

 • Consumentenbescherming, internetverkoop, transparantie en privacy bij het gebruik van websites, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid

Andere sectorale/marktreguleringsvraagstukken

 • Regelgeving inzake telecommunicatie en satellieten
 • Biowetenschappen (medische hulpmiddelen, supplementen, farma)
 • Medische diensten en tandheelkunde

EU en handel

 • Toestemming voor buitenlandse investeringen
 • BIT/handelsrechtelijke kwesties
 • Productvereisten/conformiteit met EU-richtlijnen
 • Vergunningen en sancties voor exportcontrole
  Anti-corruptiewetgeving

Privacy

AVG en binnenlandse privacyoverwegingen.

Boetes en individuele aansprakelijkheid

Een overtreding van het mededingingsrecht kan één of meer gevolgen hebben, zoals de nietigheid van contracten en/of boetes van de Europese Commissie of de ACM. Ook individuen, zoals bestuurders (feitelijk leidinggevenden), kunnen door de ACM worden beboet. Wij kunnen bedrijven en particulieren bijstaan die met een boete worden geconfronteerd.

Interne onderzoeken

Wij staan regelmatig bedrijven bij die onderzoeken of het bedrijf zelf of hun werknemers of partners zich schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig gedrag dat aansprakelijkheid met zich kan brengen. Dat doen wij door documenten te controleren, veiliggestelde e-mails te bekijken en andere forensische IT-instrumenten en -middelen te gebruiken. Wij kunnen dan advies geven over de beste actie die kan worden ondernomen.

Compliance training

Wij leggen ook grote nadruk op het voorkomen van kartelprocedures of andere gevolgen van het mededingingsrecht door regelmatig compliance trainingen te geven en advies te geven over de naleving van het mededingingsrecht door cliënten, waaronder mock dawn-raids.

Aanbevelingen

Manish werd individueel aanbevolen in Chambers Global en Legal 500 en als Global Leader Franchise 2020 door Who’s Who Legal. Volgens Who’s Who Legal wordt Manish Bahl geprezen als “a pragmatic and efficient lawyer, who is particularly strong in antitrust matters”.

Head of Practice

Manish Bahl

Latest